Ომის კაცი

როდესაც ხედავთ ომის კაცს სიზმარში, ეს ოცნება სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში მომხდარ ცვლილებებზე, რომლებიც თქვენს ყოველდღიურობაში გადაგიქცევს.