მხეცი

ოცნება მხეცის შესახებ სიმბოლოა თქვენი ცხოვრების უარყოფითი ასპექტიდან, რომელიც, როგორც ჩანს, კონტროლის გარეშეა. პრობლემა, რომლის გამოც ძნელია შეცდომა, ან კონტროლის კონტროლი. სხვაგვარად, მხეცი შეიძლება ასახავდეს ძლიერ უარყოფით პიროვნულ თვისებას, პიროვნებას ან სიტუაციას, რომელიც უნდა შეიცავდეს.