დაარტყი

ოცნება, რომ თქვენ დამარცხებული ხართ, მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ უნდა შეასრულოთ ფუნდამენტური ცვლილებები თქვენს ხასიათში. თქვენ უნდა გააკეთოთ გარკვეული შეგნებული კორექტირება და შეფასებები. ალტერნატიულად, ვარაუდობენ, რომ ვიღაც გიბიძგებს შენზე.