ბრძოლები

ბრძოლის ოცნება სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში არსებული კონფლიქტის ან პრობლემის შესახებ, რომელიც ყველა თქვენი ძალისა თუ რესურსის გადალახვას მოითხოვს. მიცემას პრობლემა აქვს.