ლუდის კეგი

როდესაც სიზმარში ხედავთ კასრს, მაშინ ეს ოცნება გვიჩვენებს იმ სირთულეებს, რომლებიც ბრძოლის დროს გაქვთ. ოცნება, რომელშიც ბარელი სავსეა, წარმოადგენს სწორ არჩევანს, რომელიც თქვენ ყველა ბრძოლასთან ბრძოლის დროს აიღეთ. თუ ბარელი ცარიელია, მაშინ შეადგინეთ გონება და წარმატების მისაღწევად შეარჩიეთ სხვადასხვა ტექნიკა. თუ კასრი გატეხილია ან ხვრელები აქვს, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ოჯახის წევრებთან გექნებათ დავები ან კონფლიქტი. კასრის სახურავი წარმოადგენს მთავარ ნივთებს, რომლებიც უნდა გესმოდეთ თქვენ და თქვენს მნიშვნელოვან სხვა.