წამყვანის ბარიერი

წამყვანის ბარიერი სიმბოლოა იმ მიმართულებით, რომლითაც გარკვეული რწმენა ან სიტუაცია გიბიძგებს ცხოვრებაში. მაგალითად, თუ ხედავთ წამყვან ბარიერს, რომელიც მარცხნივ მიდის და შემდეგ მარჯვნივ მიბრუნდება, ეს შეიძლება გახდეს მორალურად მიბრუნება ან პოზიტიური ვითარების შეცვლა. მას ასევე შეუძლია აღინიშნოს მიზნის მისაღწევად მოთმინება.