ნავი

ოცნება, რომლითაც ნავი შედის, წარმოადგენს თქვენს ცხოვრებას და სიტუაციებში სიტუაციის მართვის უნარს. ნავი, რომელიც სიზმარში ჩანს, ჩვეულებრივ წყალში მდებარეობს. ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, თუ რამდენად გამოიყურება ბინძური, სუფთა ან ქარიშხალი წყალი, რადგან ის მეტს იტყოდა სიზმარსა და მის მნიშვნელობაზე. ბინძური წყალი წარმოადგენდა არასტაბილურობას და სუფთა წყალი მიგვანიშნებს თქვენს ცხოვრებაში ფონდში სიწმინდისა და სიწმინდეს. წყლის სიწმინდე ასევე მიგვითითებს იმ სტაბილურობასა და ჰარმონიაზე, რომელიც ცხოვრების განმავლობაში მიედინება. ზოგჯერ მეოცნებე თავს ხვდება წყალში ან ნავსადგურზე ასასვლელად, რაც აჩვენებს თქვენს მიერ კონკრეტული სიტუაციისგან თავის დაღწევის სურვილს. სიზმარი გვთავაზობს პრობლემის მოგვარებას, ამის თავიდან აცილების ნაცვლად.