Წვერი

წვერთან ერთად სიზმარი სიმბოლოა თქვენ ან თქვენი პიროვნების გარკვეულ ასპექტზე, რომელიც დამადასტურებელი, გამოცდილი, თავდაჯერებული ან ძლიერია. ეს ასევე სიმბოლოა სიმწიფის და უფრო მაღალი აზროვნების შაბლონებს. გრძელი თეთრი წვერი სიმბოლოა სიბრძნით და გამოცდილებით. მაგალითი: ქალი ოცნებობდა წვერის გაზრდაზე. რეალურ ცხოვრებაში, მე ვგრძნობდი, რომ ის ძალიან პასიური იყო და ნათესავთან უფრო თავდაჯერებული როლის შესრულება სჭირდებოდა.