საზოგადოებრივი აბაზანა

საზოგადოებრივი ტუალეტის ოცნება სიმბოლოა უარყოფითი აზრების, ემოციების ან სიტუაციების განწმენდის უპრობლემო მცდელობაზე. ცხოვრებისეული გარემოებები ან ცუდი ჩვევები არ უწყობს ხელს პოზიტიურ ცვლილებებს. შეიძლება გქონდეთ სხვა პრობლემები, სხვა ადამიანები ან სხვა სიტუაციები, რომლებიც ხელს უშლის პრობლემის მოგვარების მარტივად შესრულებას. საზოგადოებრივი ტუალეტი არის იმის ნიშანი, რომ საჭიროა მეტი ძალისხმევა პრობლემების გადასაჭრელად, ან იმაზე, რომ არსებულ ვითარებას პროგრესის მცირე მხარდაჭერა აქვს.