ბანდიტი

ურთიერთობა ქურდთან, ან დაინახოს ან იოცნებოს, რომ თქვენ ხართ ავაზური, ეს გვიჩვენებს პრიმიტიული სექსუალობის, სექსუალური ხასიათის ან პოტენციალის მიმართულებას ან მიმართულებას და გვთავაზობს სექსუალური აქტივობისა და პრიმიტიული სურვილის განხორციელებაში მონაწილეობის გარკვეულ შესაძლებლობებს.