უჯრა

თუ სიზმარში ნახავთ უჯრებს, მაშინ ეს მიუთითებს ფულის დაკარგვის მნიშვნელობაზე.