ვეშაპები

ვეშაპის შესახებ ოცნება სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში არსებულ პრობლემებზე, იმდენად ძლიერი ან გავლენიანი, რომ მათ აშკარად გამოხატავს ყველა წინააღმდეგობას. პოზიტიურად, ვეშაპი ასახავს დადებით მდგომარეობას, რომელიც იმდენად ძლიერია, რომ მისი ყველა საზრუნავი ან იმედგაცრუება ბათილია. უარყოფითად, ვეშაპი ასახავს იმ სიტუაციას, რომელიც იმდენად ძლიერია, რომ ყველა თქვენი სურვილი ან მიზანი მცირდება.