ვეშაპი

ვეშაპი, როგორც ოცნების სიმბოლო, წარმოადგენს სიტუაციის ინტუიციას და ცოდნას. თქვენ უსმენთ თქვენს მეექვსე გრძნობას და ეს გეხმარებათ თქვენი ცხოვრების გზაზე სიარულის და სწორი გზის არჩევაში. ასევე სიზმარში ვეშაპის ნახვა შეიძლება იყოს ნიშანი უზარმაზარი და შეუძლებელი პროექტის შესახებ, რომლის დასრულებას ვერ შეძლებთ.