დაბალი

ოცნებობ საშუალოზე საშუალო სიმაღლეზე რაღაც ზემოდან ქვემოდან ან მიწიდან ზემოთ, წარმოადგენს მეოცნებე უპირატესობას. ოცნება-ადამიანი, რომელიც ხანმოკლეა, ნიშნავს იმას, რაც შენს ქვემოთა. თქვენ შეიძლება იყოთ ზედა ჰაერი, ან მაღლა ხართ რაღაც ან ვინმე. ალტერნატიულად, ოცნება ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება უგულებელყოთ იგი.