მასკარადი

ოცნება და საკუთარი თავის ან ვინმეს ოცნებაში ყოფნა მასკარადიან ბურთზე ნიშნავს, რომ ცოდვილი და უგუნური სიამოვნებებისადმი შენი გულგრილობა გამოიწვევს შენი ბიზნესის და საყოფაცხოვრებო საქმეების უგულებელყოფას.