ბარგი

ბარგის ოცნება სიმბოლოა თქვენი სურვილი, სცადოთ რაღაც განსხვავებული. თქვენ შეიძლება მოისურვოთ ურთიერთობების ან თქვენი გარემოს გამოსწორება იმით, რომ განსხვავდებით იმისგან, რასაც ახლა აკეთებთ. თქვენ შეიძლება მოისურვოთ წარსულის დატოვება ან აჩვენოთ სხვებს, თუ რამდენად განსხვავებული ხართ. სხვაგვარად, ბარგი შეიძლება ასახავდეს შვებულებაში წასვლის ან მოგზაურობის სურვილს.