Ლურჯი ნათება)

ღია ცისფერი ფერი პოზიტივიზმის სიმბოლოა. მას შეუძლია მიუთითოს აზრები, ემოციები ან ქცევა, რომელიც არის ჯანმრთელი, სასარგებლო, ნამდვილი და გულწრფელი. ცისფერი შუქი ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს ძალიან დადებით სიტუაციას ან დადებით არჩევანს. ალტერნატიულად, ლურჯი შუქი შეიძლება სიმბოლურად გამოხატავდეს მგრძნობელობას, სიკეთეს ან გრძნობას, რომ სიტუაცია აწუხებს თქვენზე. ლურჯი ფერის სიმბოლიზმი დაფუძნებულია ცის ადამიანის ზოგად აღქმაზე მშვენიერი დღის განმავლობაში, როგორც ძალიან კარგი რამ.