ზუმორფიზმი

ზუმორფისმოზე ოცნება სიმბოლოა გარდამავალი ქცევის ან პიროვნების მახასიათებლების აღქმაზე. პერსონაჟების თვისებები, რომლებიც ერთად მუშაობენ. განვიხილოთ, რომ ცხოველური სიმბოლიზმი კომბინირებულია დამატებითი მნიშვნელობისთვის. ადამიანის და ცხოველების შერეული თვისებები შეიძლება ასახავდეს კონკრეტულ ქცევას ან სხვისი გრძნობების შეგრძნებას. უარყოფითად, ეს შეიძლება წარმოადგენდეს მათ გრძნობებს იმის შესახებ, რომ ადამიანი ნაკლებად არის ცივილიზებული, ამპარტავანი, ინსტინქტური ან გადაჭარბებული რაიმე ფორმით. შეზღუდვების ნაკლებობა განიცდის. ალტერნატიულად, ცხოველებს შეუძლიათ წარმოადგენენ ადამიანის გრძნობებს ან სურვილებს, რაც თქვენ გაქვთ ყოველთვის. პრიმიტიული ან რეპრესირებული სურვილები ახლოვდება ზედაპირზე და საჭიროა მათი შესრულება. ხელოვნება, რომელიც იღებს ცხოველურ ფორმებს, ასახავს გარკვეულ ჩვევას ან მახასიათებელს, რომელიც თქვენ აღფრთოვანებული ხართ.