Ფრენა

ოცნება ყოფნის ფრენის განასახიერებს მის ინფორმირებულობის თავად ჩაერთოს ახალი პროექტი ან გეგმა გარკვეული. რაღაც ახალი დაიწყო და დაახლოებით დაიწყოს.