წინსაფარი

თუ ოცნებობთ წინსაფრის ტარებაზე ან წინსვლის ნახვის შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ან ვინმეს, ვინც იცით, მოგიწევთ მნიშვნელოვანი პროექტის გაკეთება სამსახურში. ეს ოცნება ასევე წარმოადგენს საიდუმლოებას, კონფიდენციალურობას და შრომისუნარიანობას.