იყიდება

სიზმარი ვინმესთან დაკავშირებით რაღაცის გაყიდვის შესახებ, სიმბოლოა ვინმეს იდეის დარწმუნების ან გაყიდვის მცდელობაზე. ეს ასევე შეიძლება იყოს მისი მცდელობის წარმოჩენა, რომელიც საკუთარ თავს რაღაცის დამაჯერებლად ახდენს. ოცნება ადამიანი ცდილობს გაყიდოს ისეთი რამ, რაც შეიძლება ასახავდეს საკუთარ თავში იდეის ან შესაძლებლობის დარწმუნების მცდელობას. ეს ასევე შეიძლება იყოს სიტუაციის ან პიროვნების წარმომადგენლობა, რომელიც თქვენთვის საინტერესოა.