იყიდება

ოცნება გაყიდვის შესახებ, ან ის, რომ კონკრეტული ობიექტი იყიდება, სიმბოლოა შესაძლებლობები ან გამოცდილება, რაც უფრო ადვილია, ვიდრე ადრე იყო. შემცირდა ბარიერი ან დაბრკოლება. სიტუაცია, როდესაც თქვენგან ნაკლებად ითხოვენ იგივე მიზნის ან მიზნის მიღწევას. ოცნება იმისა, რომ რამე გაყიდვა დააყენოთ, შეიძლება ასახავდეს შემცირებული მოლოდინები ან უბრალოდ რაღაცის სწრაფად გაკეთება გსურთ. უარყოფითად, რაღაც ნივთის გაყიდვა შეიძლება ასახავდეს იმას, თუ როგორ არ გჯერათ საკუთარი თავის საკმარისად რწმენით, ან ნაკლებად აფასებენ მას. ეს ასევე შეიძლება იყოს სასოწარკვეთის გრძნობების წარმოჩენა.