მტაცებლები

ოცნება ოცნებობს სიმბოლოა სხვა ხარვეზებისა თუ შეცდომებისგან.