აუტოფსია

ოცნება გაკვეთის შესახებ სიმბოლოა მისი მოქმედებების შედეგების ფრთხილად შეფასება. თქვენ ან ვინმე შეიძლება შეეცადოთ გაიგოთ წარუმატებლობა ან იპოვოთ პრობლემის ძირითადი მიზეზი.