ხველა

ხველების შესახებ ოცნება უკმაყოფილებას ან გაღიზიანებას გამოხატავს. შეიძლება გქონდეთ პიროვნებისგან ან სიტუაციისგან დაშორება.