სახურავი

ოცნება სახურავი სიმბოლოა ემოციური, ფსიქოლოგიური და სიტუაციური დაცვა. როგორ ფიქრობთ, ან უნდა უზრუნველყოს, რომ მისი ხედვა სიტუაცია არ შეიძლება იყოს გაფუჭებული. იდგნენ სახურავზე სიმბოლოა ნაკლებობა ბარიერები მიზნების მისაღწევად. არაფერი მიიღებს იმას, რაც მიიღებს იმას, რაც გსურთ. თქვენ მისვლის რამ გსურთ გაატაროთ მთელი დრო.