ნახერხი

თუ ნახერხი დაინახეთ, მაშინ სიზმარმა უნდა გაათავისუფლოს ემოციები, რომლებიც გამოწვეული იყო გარკვეული სერიოზული აზრების გამო.