ასისტენტი

ოცნება თანაშემწეზე, რომელიც სიმბოლოა ცოდნისა და ოსტატობის ოსტატობაზე. ძალაუფლების მარტივად განხორციელების შესაძლებლობა. გარკვეული უნარების ყოვლისა და საკუთარი თავის მიერ მარტივად მომარაგების უნარი, საჭიროების შემთხვევაში. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა დაინახა სიტყვები ~მმართველი შენთვის გაცემული თანაშემწე.~ რეალურ ცხოვრებაში მან დაასრულა უცხო ენების კურსი. სიტყვის თანაშემწე ასახავს მის შესაძლებლობას, შეძლოს ადვილად დაშიფროს მის მიერ ნახული ნებისმიერი უცნაური სიტყვა. მას შეეძლო საკუთარი უნარების სწავლა გამოიყენოს.