კანის გარეშე

თუ თქვენ გაქვთ კანის ოცნება, მაშინ ეს ოცნება ნიშნავს, რომ შიში დაკარგვის დაცვის თქვენ უკვე გაქვთ. გარეშე კანის ასევე შეუძლია სიმბოლოს დაკარგვა გონს, სადაც თქვენ შეაფასოს გარე სამყაროსთან. ალბათ არსებობს შიში დაკარგვის პატივისცემა სხვები, რადგან მიღების ხანდაზმული ან სხვა ასპექტები, აქვს ბევრი საერთო მათი გამოჩენა.