ხელმოწერა

სიზმარში თქვენი ხელმოწერის სიმბოლოა თქვენი შეთანხმება და მიღება კონკრეტული პირობის ან სიტუაციის მისაღებად. შენი დამტკიცების ბეჭედი.