შეიწოვება

რაიმეს შთანთქმის ოცნება სიმბოლოა იდეებს ან გრძნობებს, რომლებიც ინტეგრირდება საკუთარ თავში. შთანთქმის შეიძლება ასახავდეს ადაპტაცია სხვა ადამიანებთან ან მათ გარემოთი. საკუთარი თავის სხვადასხვა ასპექტის შერწყმა ან ნაზავი. საკუთარი თავის უფრო ძლიერი ასპექტი, თუკი ვივაროვნებთ ნაკლებად განვითარებულ ასპექტს. შთანთქმის ოცნება შეიძლება წარმოადგენდეს თავისუფალი ნების დათმობას.