Თეთრი სახლი

ოცნება თეთრი სახლის შესახებ სიმბოლოა პერსპექტივისადმი იმ სიტუაციის შესახებ, როდესაც თქვენ სხვა ადამიანების აღქმა ახასიათებთ თქვენი კონტროლის ქვეშ. ძალაუფლება, უფლებამოსილება ან სინდისი სხვათაგან, ვინც შენ ემსახურება. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა, რომ დაშორებულიყო თეთრი სახლი. რეალურ ცხოვრებაში, იგი ახლოს იყო სამსახურთან დაწინაურებისთვის.