მკვლელი

ოცნება მკვლელის შესახებ საკუთარი თავის ის ასპექტია, რომელიც შეშფოთებულია ამით დასრულებული ან წარუმატებლობის გამო. მთლიანად ორიენტირებული ხართ თქვენი ცხოვრების გარკვეული სეგმენტის სამუდამოდ აღმოფხვრაზე. ვინმემ იგი სამუდამოდ გაჭრა გაკვირვების ან უხერხულობის გამოყენებით. სურვილი, რომ არასოდეს განმეორდეს პრობლემა. საბოტაჟი. განვიხილოთ მკვლელობაში მყოფი პიროვნების თვისებები და ჰკითხეთ საკუთარ თავს, თუ როგორ შეიძლება ეს თვისებები მიმართოს თქვენზე ან თქვენს ცხოვრებაში არსებულ ვითარებაზე. სხვაგვარად, მკვლელს შეუძლია თავისი გრძნობები წარმოაჩინოს სხვა ადამიანის ან სიტუაციის მიმართ, რომელიც არაფერზე ზრუნავს, გარდა სურათის გულმოდგინედ გადაღებისა. თქვენი გრძნობები იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც განზრახ ფოკუსირდება თქვენგან განთავისუფლებისკენ. ეს შეიძლება სიმბოლურად გამოხატავდეს თქვენს გრძნობებს ვინმეს მიმართ, კერძოდ, თქვენთან ურთიერთობის ან სიტუაციის დასრულების გადაწყვეტილების შესახებ. დივერსიული გრძნობა.