ბურღული

ოცნება, რომელშიც ხედავთ ქურდს ან თქვენ ხართ ქურდი, მაშინ ასეთი ოცნება პროგნოზირებს იმ იმედგაცრუების შესახებ, რომელსაც თქვენ აწუხებთ. გრძნობთ ამოწურვას. ოცნებამ ასევე შეიძლება მიუთითოს თქვენი კეთილდღეობის ტენდენცია სხვების მიმართ. ალბათ, ოცნება მიგვითითებს იმაზე, რომ დაიცავი თავი, იმის ნაცვლად, რომ ძალიან კარგი იყოს სხვებისთვის.