შემწვარი

შემწვარი ხილის ნახვა ან ჭამა აიხსნება, როგორც მეოცნებე ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი სიმბოლიზებული ოცნება. ეს ოცნება ნიშნავს სახლის მელანქოლიას, ღალატს ან / და საიდუმლოებას.