ყვავი

თუ ოცნებობდით ნახშირის ნახვას, ეს ოცნება ახალი დასაწყისია. ის რაც გარკვეული ხნით იზრდება, მოგცემთ თქვენს მიერ მოპოვებულ შედეგებს.