დანებებას

ოცნება, კაპიტულაცია, აღნიშნავს რამ, რომ თქვენ უნდა ამოიღონ და განკარგვის თქვენი ცხოვრება სამუდამოდ.