ბოროტი ხალხი

ოცნება იმისა, რომ ადამიანი არის დაავადებული, სიმბოლოა მათი პიროვნების უარყოფითი ასპექტი. ნეგატიური აზროვნების ნიმუშები ან სიტუაციები თქვენს ცხოვრებაში. ეს შეიძლება ასახავდეს შიშებს, სურვილებს, სიძულვილს, სიბრაზეს, ეჭვიანობას ან დანაშაულს, რომლის წინაშეც დგახართ. გარდა ამისა, ცუდი ადამიანი შეიძლება აისახოს საკუთარი ავადმყოფობის განზრახვა სხვა ადამიანისთვის.