კვაკარიზმი, მეგობრების რელიგიური საზოგადოება

ოცნება და ქვაკერის ნახვა ოცნების სიმბოლოა. ამაზე ოცნებობამ შეიძლება სიმბოლოს მათი რწმენა და სულიერი რწმენა. ეს ასევე წარმოადგენს მშვიდობასა და სიმშვიდეს. ოცნებობს თავს რომ QUAKER, იგი ვარაუდობს, რომ თქვენ ეძებს ზოგიერთი კომფორტს. თქვენ უნდა იყოთ უფრო თავდაჯერებული.