Მსხლის ხე

ოცნება მსხლის ხეზე, სიმბოლოა პასუხისმგებლობის მუდმივი გრძნობა. სიტუაცია, რომელიც გრძნობს პასუხისმგებლობის გრძნობას მუდმივად ან გრძნობად აგდებს პასუხისმგებლობას. მაგალითი: ქალი ოცნებობდა მსხლის ხის გაშენებაზე. გაღვიძებისას, დაავადება, რომელსაც ადამიანი აკეთებდა, სერიოზულად უნდა ეკიდებოდა მათ ჯანმრთელობას.