Საგვარეულო ხე

ოცნება ოჯახის ხეზე სიმბოლოა იმის შეგრძნებებზე, თუ რამდენად საინტერესოა ყველა სხვადასხვა გამოცდილების დანახვა, რაც გქონიათ და გახდებით ის, რაც დღეს ხართ. თქვენი ყველა წარსული გამოცდილება იქმნება ახალი გამოცდილების შესაქმნელად. ალტერნატიულად, ოჯახის ხე შეიძლება წარმოადგენდეს იმის გარკვევას, თუ როგორ არის პასუხისმგებელი თქვენი წარსული გამოცდილება დღეს არსებულ პრობლემაზე. მიხვდი, სადაც არასწორედ წახვედი.