მასწავლებელს

თუ მასწავლებელზე ოცნებობთ, ეს ოცნება ნიშნავს დახმარების, შემოთავაზებების და დაზვერვის ძიებას. შეეცადეთ ყურადღება მიაქციოთ იმაზე, თუ რა მასწავლებელზე ოცნებობდით, რადგან ის თემა, რომელსაც ამ მასწავლებელმა ასწავლა, გაქვთ გარკვეული ურთიერთობები დღევანდელ ცხოვრებაში. მეორეს მხრივ, ის საგნები, რომლებიც არ უკავშირდება საგანს, რომელსაც ამ მასწავლებელმა ასწავლა, შეიძლება დიდი გავლენა იქონიოს თქვენს ცხოვრებაზე. მასწავლებლის ოცნებამ შეიძლება ასევე მიანიშნებდეს სტუდენტობის შეგრძნებაზე, თქვენს ცხოვრებაში გარკვეულ სიტუაციებში, სადაც თქვენ ბევრ ახალ რამეს ასწავლით.