Სიცოცხლის ხე

ოცნება სიცოცხლის ხის შესახებ სიმბოლოა ისეთ ვითარებაში, რომელიც არაპროგნოზირებულია და მოითხოვს მთლიან ზნეობრივ დაცვას. ცხოვრებაში რთული სიტუაციები, რაც საშუალებას გაძლევთ არჩევანის გაკეთება, მაგრამ ყოველთვის გთავაზობთ ცდუნების ან წარუმატებლობის შესაძლებლობას. სიცოცხლის ხე მშვენივრად ასახავს ცხოვრებას, რომელშიც ხის მსგავსად, ცხოვრება ყოველთვის რთულია კარგი ან ცუდი არჩევანის გზით.