ციხე

* გთხოვთ, იხილოთ ციხეში პატიმარი, ციხის დაცვამ, დირექტორი