არტიკულაცია

როდესაც სიზმარში ხედავთ ან გრძნობთ თქვენს სახსრებს, მაშინ ეს ოცნება მიუთითებს იმაზე, თუ რა შესაფერისი გაქვთ. ოცნება ასევე შეიძლება იყოს წინადადება, რომ დაიწყოთ მუშაობა გარშემომყოფებთან. ალბათ, საჭიროა გუნდური მუშაობის საჭიროება. თუ სიზმარში ებრძვით თქვენს სახსრებს, მაშინ ეს აჩვენებს ნივთებს, რომლებიც არ ხდება ისე, როგორც დაგეგმილია. იქნებ დაკარგეთ კონტროლი.