ამერიკელი ხალხი

ოცნება ამერიკელი ხალხის სიმბოლოა ასპექტები თავს, რომ გააკეთოს არჩევანი უფასო და დამოუკიდებელია. აკეთებს რა გსურთ, ან არ აძლევს პრობლემები უნდა განხორციელდეს. უგულებელყოფს შეზღუდვებს. მაგალითი: ახალგაზრდა კაცი ოცნებობდა რომ ამერიკელი, როდესაც რეალურ ცხოვრებაში, ის არ იყო. რეალურ ცხოვრებაში, მან გადაწყვიტა იყიდოს ძვირადღირებული ტანსაცმელი მისი საკრედიტო ბარათი, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო დაიწყო.