ფლობდა

ოცნება, რომ თქვენზე საკუთრებაში ხართ, წარმოადგენს თქვენს უმწეობას და არ აკონტროლებს ნივთებს.