შემობრუნებული კარი

ასევე, წაიკითხეთ ინტერპრეტაცია კარზე.