მაჰმადიანური მოსახლეობა

მუსულმანური ხალხის ოცნება სიმბოლოა თქვენი პიროვნულობის ასპექტებზე, რომლებიც სხვებს ანიჭებენ პოზიტივიზმს. ზღვა მორალური, მაგარი, ან წესების გაწუხებთ. დაკარგვის ბედნიერება ან უარი თქვას თქვენი ოცნების, რადგან თქვენ უფრო შეშფოთებულია აკეთებს სწორი. ძალიან შეშფოთებულია ზნეობით ან კარგი ქცევით. Fooling იგივე ბედნიერება გამო მორალური დოგმა ან ხისტი დისციპლინა. გარდა ამისა, მუსულმანი ადამიანს შეუძლია ასახავს, ​​თუ როგორ ძალიან შეშფოთებული, რა ღმერთი ფიქრობს თქვენ.