თავშესაფარი

სიზმარში თავშესაფარში ყოფნა, ეს ნიშნავს იმ სიძნელეებს და იმედგაცრუებას, რომლებსაც მეოცნებე ამჟამად განიცდის. ის, ვინც ეძებს დახმარებას და სხვებისგან დაცვას. მეორეს მხრივ, ოცნება მიანიშნებს იმ დაპყრობილობაზე, რაც მას აქვს ახალით და უცნობით.